J A Z Y K O V Á   Š K O L A
LINGUABN

Bánovce nad Bebravou

otvára dňa  19. 9.2023 kurzy

ANGLIČTINY ŠPANIELČINY

    pre začiatočníkov a pokročilých

ROZSAH KURZOV:  50 hod., 2 x 2 hod/týž. CENA: 150,- €

Zahájenie kurzov o 16 00 hod. v kancelárii jazykovej školy.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:   0907 342 719   a    www.linguabn.sk

Vykonávame úradné preklady z anglického jazyka.


Hviezdoslavova ulica 26, Bánovce nad Bebravou, budova Jednoty

0907 342 719

aschen.milan@gmail.com

od 16:00 do 17:30 alebo od 17:30 do 19:00

Úvod:
LINGUA jazyková škola v Bánovciach nad Bebravou začala s výučbou cudzích jazykov
1. 9. 2003. V súčasnosti sa zameriavame na anglický a španielsky jazyk. Organizujeme hlavne
skupinové kurzy pre mládež a dospelých v skupinách pre 4 až 10 účastníkov ako aj
individuálne lekcie. Poskytujeme tiež výučbu anglického jazyka pre deti predškolského veku
v materských školách. Okrem jazykového vzdelávania vykonávame aj úradné preklady
z angličtiny.

Jazykové kurzy:

Anglický jazyk zábavnou formou pre deti predškolského veku

  • 1 vyučovacia lekcia týždenne v trvaní 30 min.

Skupinové kurzy anglického jazyka pre mládež a dospelých, úroveň
A1 až B2

  • 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne, 3 trimestre počas školského roka, spolu 150 vyučovacích hodín

Skupinové kurzy španielskeho jazyka pre mládež a dospelých, úroveň
A1 až B2

  • 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne

Alebo individuálne lekcie podľa dohody

Preklady:

  • úradné preklady z a do anglického jazyka

  • tlmočenie

Aktuálna ponuka kurzov:

·        jesenný trimester (september – december) začíname zápisom dňa 19. 9. 2023 o 16 00

         v priestoroch jazykovej školy v budove Jednoty na Hviezdoslavovej ulici (bývalý

          Ústav národného zdravia nad ortopedickou a chirurgickou ambulanciou) v Bánovciach nad Bebravou

·        polointenzívne skupinové kurzy angličtiny:

·        2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne (spolu 50 vyučovacích hodín)

·        vyučovanie v popoludňajších hodinách od 16 00 do 17 30 alebo od 17 30 do 19 00

         v pondelok a stredu alebo v utorok a štvrtok

·        cena 150,- € / 50 vyučovacích hodín

·        učebnice pre anglický jazyk Face2face, pre španielsky jazyk Fiesta

·        vyučovanie prebieha v priestoroch jazykovej školy v budove Jednoty na

         Hviezdoslavovej ulici oproti nemocnici

·        možnosť pripojenia sa kedykoľvek v priebehu kurzu


·        kurzy anglického jazyka v materských školách

·        1 x týždenne 30 minút

·        cena 60,- € / školský rok)

·        vyučovanie prebieha v priestoroch príslušnej materskej školy

·        individuálne kurzy anglického a španielskeho jazyka

Kontakt:

- anglický jazyk: Ing. Mgr. Milan Aschengeschvandtner,
  0907 342 719, aschen.milan@gmail.com
- španielsky jazyk: Ing. Ing. Stella Aschengeschvandtnerová,
  0910 782 750, aschstella@gmail.com
- sídlo kancelárie: Hviezdoslavova ulica 26, Bánovce nad Bebravou, budova Jednoty, oproti nemocnici

Hviezdoslavova ulica 26, Bánovce nad Bebravou, budova Jednoty

0907 342 719

aschen.milan@gmail.com

od 16:00 do 17:30 alebo od 17:30 do 19:00